Peas for future

Foodhills AB är ett företag under ständig utveckling och har i dag sitt fokus på odling och försäljning av frysta gröna ärtor. Med anledning av den starka tradition och kunskapsflöde som finns hos odlare i Skåne och Halland har Foodhills AB på kort tid lyckats skapa en grön plattform som 2023 förväntas skörda 15 000 ton gröna ärtor. Med det växande engagemang som finns för baljväxter som framtidsmat finns en enorm tillväxtpotential.

Odla för oss

Vår vision

Foodhills vision är att utveckla en livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar, lönsam och resurseffektiv. Foodhills AB vill också inspirera andra aktörer i detta arbete. Foodhills AB finns i Bjuv och driver tillsammans med Foodhills Fastigheter en livsmedelscentrum för etableringar och företag med intresse för tillväxt och innovation.

Framtiden

Foodhills vision bygger på insikten om att produktion av framtidens mat måste vara hållbar och bygga på kretsloppsprincipen. Foodhills AB vill vara en katalysator som tillsammans med odlare, myndigheter, offentliga aktörer och universitet stimulerar innovation, kunskapsutveckling och sysselsättning i syfte att utveckla en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion.

Ägare

Backahill AB
Health Runner

Styrelsen

Ordförande

Stefan Andersson

Ordinarie ledamot

Lennart Mauritzson

Marcus Thuresson
Ordinarie ledamot

Marcus Thuresson

Story

Initiativtagarna bakom affärsidén Foodhills AB är Bengt Göran Persson och Erik Paulson som med sin framtidsvision om cirkulär livsmedels-produktion som bidrar till hållbar global utveckling vill bana väg för en grönare framtid.

2017 lades Findus fabrik ned i Bjuv då 650 anställda berördes och många odlare runt om i Skåne fick ställa om. Men redan 2016 tillsattes en regional samordnare för att minimera skadeverkningarna av Findus nedläggning i Bjuv.

I slutet av 2016 bildades Foodhills AB med Bengt Persson som vd och ordförande och under våren 2017 påbörjades arbetet med att utveckla anläggningen. Den 1 februari 2018 fick Foodhills AB access till lokalerna.

2019 tillsattes Karl Vilhelm Beckman som vd och fokus inriktades mot att förverkliga alla idéer i kommersiellt syfte. Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar kontinuerligt och under 2022 producerade Foodhills 14 000 ton ärtor. Målet är 20 000 ton år 2024.

Under 2022 lanserades en helt ny produktionsanläggning i Bjuv.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla