Uppdaterad förkalkyl grönskördade ärtor

Det har nu en tid varit turbulent prismässigt, både vad gäller priset på insatsvaror och då framför allt handelsgödsel men även på avräkningspriser inför hösten 2023. Foodhills har därför satt samman en uppdaterad förkalkyl utifrån nu gällande förutsättningar.

Kalkylen är en beräkning baserad på de priser på gödning vi ser just nu samt vilka priser vi idag ser erbjudas inför skördesäsong 2023. Allt kan komma att ändras över tiden men för de som efterfrågar vår uppdaterade kalkyl kan detta vara en god hjälp på vägen. Den uppdaterade kalkylen finns att se här: Förkalkyl ärtodling 2023

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla