Toppmodern livsmedelsanläggning invigd i Bjuv

Satsningen i Bjuv fortsätter. Vid starten av årets skördesäsong 2022 invigde Foodhills en ny produktionsanläggning i Bjuv som ersätter den gamla. Anläggningen är en högteknologisk inrättning med kapacitet att förädla upp till femtio ton ärtor i timmen, med utrymme för ytterligare utökad kapacitet.

Med en hög grad av automation och avancerade system för kvalitetssäkring ökar den möjligheterna för Foodhills att utveckla svensk livsmedelsproduktion med en mer effektiv produktion av gröna ärtor och gröna proteiner. Gröna ärtor tillhör en tradition som odlats i generationer i samarbete med odlare i Skåne och Halland. Efter att Foodhills tog över fastigheterna i Bjuv 2018 påbörjades en återuppbyggnad av livsmedelsproduktionen som nu nått en milstolpe med en helt ny toppmodern anläggning som exporterar ärtor över hela världen.

– Vi ville gå vår egen väg med den nya anläggningen och fokusera på att kunna producera ärtor av högsta kvalitet. Anläggningen är också automatiserad i en mycket högre grad än vad den tidigare anläggningen var” säger Jan-Inge Nyström, produktionsansvarig på Foodhills.

Inne i anläggningen så är produktionen fördelad på ett antal stora produktionssalar där olika delar av förädlingsprocessen äger rum. Ärtorna leds genom produktionen på en lång rad löpande band och genom olika maskiner där olika moment av förädlingen genomförs. Salarna är vitmålade och har högt till och all utrustning är ny och modern.

Krävs specialkunskaper för att hantera gröna ärtor

Det tar tre timmar från att en ärta skördas, transporteras, tvättas, kvalitetssäkras i laboratoriet – till den packas och blir en färdigfryst produkt. Detta utan någon form av tillsatser eller processande – en helt ren produkt skapad på naturligt vis. Inom Foodhills finns i dag unik kunskap inom ärtproduktion från odlingskonsulenter som stödjer odlare med rådgivning från sådd till skörd. Här finns gedigen erfarenhet hos medarbetare som guidar all ny säsongs-personal ute på fältet, men även inne i den nya anläggningen för att nå de höga kvalitetskraven.

Skåne och Halland optimala för gröna ärtor

Gröna ärtor trivs bäst i den bördigaste jorden i Skåne och Halland där även klimatförhållanden är optimala för att den söta gröna ärtan ska nå premiumresultat både i smak och konsistens. Därav den stora efterfrågan på just svenska gröna ärtor.

Under årets skörd förväntas en produktion nå cirka 14 000 ton ärtor.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla