Tack alla bondhjältar!

Bonnjävel, bonntölp, bondlurk, bonnläpp, bonnhåla…

Nedsättande ord om människor på landsbygden och det paradis de lever i känns inte rättvist. Därför vill vi hylla alla svenska odlare för det engagemang de lägger ner för att utveckla vår gemensamma framtid. Tack alla ”bonnhjältar” för att ni odlar våra ärtor och utvecklar svensk livsmedelsproduktion med oss på Foodhills.

Den 24 augusti blev årets sista skördedag av gröna ärtor under 2022. Något tidigare än beräknat men kvaliteten på ärtorna har varit hög hela sommaren. Värmeböljan har medfört att vi inte riktigt nådde våra volymmål men vi skördade mer ärtor än 2021. Foodhills upplever ett mycket bra samarbete med odlarna och vi har nu trimmat vår helt nya produktionsanläggning för att satsa ännu högre nästa år.

Våra nya anläggningar är vi mycket stolta över, de har bra flöden med en hög mekaniseringsgrad och en mycket skonsam hantering av ärtorna, vilket är bra både ur personalsynpunkt men också en förutsättning för vår långsiktiga konkurrensförmåga.

Foodhills har inför 2023 redan nu satt upp en målsättning om att kontinuerligt producera i genomsnitt 10 ton frysta ärtor per timme under 140 timmar per vecka i 11 veckor. Utöver detta har Foodhills från sitt systerföretag GroPro ett önskemål om att få tillgång till en ökad volym torrskördade ärtor vilket Foodhills uppskattar och planerar att möta. Detta innebär att vi till nästa år har som ambition att så och hantera 4 500 ha ärtor. En tuff men fullt möjlig utmaning som Foodhills VD Karl Vilhelm Beckman hoppas skall kunna uppnå med hjälp av alla fantastiska odlare och engagerade medarbetare.

Ett stort tack till alla bondhjältar, säsongsarbetare och människor som tror på vår satsning på framtidens mat genom utveckling av svensk livsmedelsproduktion!

Vill du också odla för oss? Gå in på vår odlarportal här på vår hemsida och läs mer eller anmäl ditt intresse direkt.

Foodhills bondhjältekampanj pågår just nu i digitala medier. Se samtliga annonser här: https://bit.ly/3CYIl5T

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla