Skörden är igång!

Den 21:e juni drog årets skörd igång med några inledande körningar i Vellinge. Skördearbetet fortsätter nu genom resten av Skåne och därefter vidare i Halland ända fram till början av september.

Våren har varit ovanligt kall och försommaren har dock bjudit på lite regn och mycket värme vilket har stressat alla grödor. Ärtorna har precis som andra grödor påverkats men över de kommande veckorna lovas det mer regn och vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta skördesäsongen. Målet för årets skörd är att producera 15 000 ton ärtor vilket vilket vi har god tilltro till att vi skall kunna uppnå.