Säsongsarbetare sökes inför 2022

Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla svensk cirkulär livsmedelsproduktion. Som säsongsarbetare är du en del av vår viktiga utveckling av ett självförsörjande Sverige.

säsongsarbetare

Du anmäler ditt intresse för säsongsarbete 2022 genom att mejla till kv.beckman@foodhills.se. Du får därefter en separat blankett med rätt uppgifter för din intresseanmälan. Det här gäller bara en intresseanmälan utan bindning. Det är en anmälan som gör att du kommer med i utskicken under våren 2022 och kan då få erbjudande om anställning.

Skördesäsongen planeras att starta den 17 juni och avslutas den 4 september. Du kan anmäla ditt intresse som:

– Mekanikerassistent: med inriktning på operativa arbetsuppgifter/rengöring/underhåll av fältmaskiner

– Fält & Skördeassistent: med inriktning på taktisk planering, administration och att minska spill i fält

– Fältprovtagare: med inriktning på att samla in prover från fält som skall skördas kommande dygn

– Tröskförare: där jag i första hand fokuserar på operativt arbete med att vara förare av en ärttröska

– Högtippare: med inriktning på operativ ledning, samordning fält/fabrik och intern kommunikation

– Personal i produktionen: där du blir en i gänget som tar emot ärtorna i Bjuv och förädlar dem till frysta