Saknar 100 odlare inför 2023

Under hösten 2022 har Foodhills offensivt arbetat med att planera för ärtåret 2023. Med ambitionen att Foodhills ska kunna nå sina mål vad gäller långsiktig och lönsam svensk livsmedelsproduktion krävs fler odlare från Skåne och Halland än föregående år.

Höjer ersättningen

Förutom storsatsningen på ny toppmodern livsmedelsanläggning med kapacitet att förädla upp till 50 ton ärtor i timmen har utvecklingen genererat flera andra förbättringsarbeten. Under 2023 höjer Foodhills ersättningen till odlarna med 26,6% mer betalt än 2022. För att kunna öka volymerna behöver Foodhills fler odlare från år till år, men inför 2023 har det i dagsläget inte kommit in tillräckligt många odlare.

Trots olönsamhet fortsätter Foodhills att satsa

Foodhills ledning anser att det finns en stor potential i de bördiga jordarna och de kunskaper om ärtodling som finns i området. Därför är tidplanen på satsningen långsiktig och mer en hjärtefråga som har sina rötter i familjen Erik Paulsons historia som så många andra har minnen från ärtfälten i sina gamla fotoalbum.

Ökad självförsörjning stärker ett hållbart Sverige

I krisens spår har intresset för svenska produkter ökat i Sverige. Inte minst för att det blivit dyrare och svårare att importera. Allt fler konsumenter känner en trygghet i satsningen på svensk produktion och efterfrågar svenskt, då det gör Sverige mer självförsörjande.

Foodhills vill ge odlarna de bästa förutsättningarna

Det krävs ett långsiktigt gott samarbete där fler odlare anmäler sitt intresse för att nå lönsamhet inom några år. Konkurrensen är hård kring vilka grödor som ska få plats på fälten.
Som odlare av svenska konserv-ärtor sparar odlaren både tid, kostnader för skörd, utsäde och N-gödsel. Eftersom ärtorna har ett högt fruktvärde innebär det bra förutsättningar för höstvete och raps. Dessutom utgår en garantiersättning vid missväxt eller liknande.
Via Foodhills egen odlarportal portal.foodhillls.se anmäler sig nu fler och fler till 2023 års odling av ärtor.

För mer information, kontakta: Karl Vilhelm Beckman E-post: kv.beckman@foodhills.se
Bildbank: Exakta Creative (photoshelter.com) och lösenordet är ärtorärgott

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla