Prince of Peas

Foodhills är grundat med ett stort hjärta och med kärlek till sin hembygd och Sverige. Till människor och utveckling. Att köpa en ärtfabrik och återuppbygga svensk livsmedelsproduktion är ett kostsamt och digert arbete som tar lång tid. Kanske flera generationer.

1967 bildades Paulssons Entreprenad AB – PEAB

Erik och Mats Paulsson startade sin första verksamhet på Bjärehalvön. Från sophämtning och anläggningsverksamhet, byggavdelning till en av landets ledande byggföretag. Sedan 2012 är Erik Paulsson med familj helt frikopplade från ägandet i Peab och har i dag sitt fokus på fastigheter och utvecklingsprojekt via Backahill AB.

Vida känd för sitt samhällsengagemang

Strategin bakom Erik Paulssons satsningar har alltid varit hållbar och långsiktig utveckling till skillnad från andra som ofta vill göra snabba klipp. Att visa engagemang och leverera kunskap och erfarenhet från gamla till nya satsningar. Med två vinnare i en affär har Erik skapat en lyckad affärsstrategi som byggt upp flera stora svenska varumärken från norr till söder. Gynnat nyföretagande och satsat på projekt som ingen annan vågat sig på.

Med passion för Skåne och Sverige

Som så många andra människor i bygderna runt Bjuv återfinns minnen och bilder i gamla album från ärtfälten. Även hos Erik Paulsson. När Findus flyttade sin produktion och lade ner anläggningen i Bjuv skapades Foodhills AB som en innovativ nysatsning på ett kluster för cirkulär livsmedelsproduktion. Inom konceptet finns även Foodhills Fastighetsbolag som hyr ut utrymmen till mer än 30 företag på området.

Tillbaka till framtiden

Erik Gustav Paulsson är född den 31 januari 1942 och har alltid levt entreprenörsliv i nära samarbete med både medarbetare, kunder och leverantörer. Hans föräldrar var jordbrukare och han har i en intervju berättat om sin fars motto: ”Vi måste alltid ha hö på loftet så att korna klarar sig”. Med det menas, att om man inte har pengar på kontot kan man inte göra affärer. Erik har alltid varit noggrant förberedd och sett till att ha en ordentlig reserv på banken. Speciellt när världen hamnar i kris. Kriser är en chans till förbättring, menar Erik.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla