Nu skapas en ny arena för cirkulär bioekonomi i Bjuv

Totalt 2 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner från EUs landsbygdsprogram, satsas nu på en ny arena för samverkan kring nya affärsmodeller och innovationer i en cirkulär bioekonomi.

Tillsammans med LRF Trädgård, Livsmedelsakademin och Innovation Skåne AB ska Foodhills bygga en fysisk mötesplats för regelbundna seminarier kring cirkulär livsmedelsproduktion. Målgruppen är främst företag och offentliga aktörer inom livsmedelssystemet och syftet är ett ökat, tvärsektoriellt utbyte av kunskap som kan bidra konkret till nya system för en hållbar livsmedelsproduktion.

Pengarna ska också användas för att bygga ett kluster av företag och intressenter som aktivt vill bidra i bygget av cirkulära livsmedelssystem med fokus på frukt och grönt.

– Foodhills är projektägare, men satsningen är ett samarbete mellan parterna i projektet. En del av Foodhills vision är att bygga en affärskultur som är drivande och inkluderande, där innovation och kunskap är nyckelord. Regelbundna seminarier och ett aktivt och välfungerande kluster av företag och intressenter som vill skapa framtidens livsmedelsproduktion är en väg att nå detta. Genom de här medlen från Jordbruksverket får vi en möjlighet att accelerera takten i vårt arbete ytterligare, säger Bengt Persson, arbetande styrelseordförande i Foodhills AB.

Arbetet med seminarierna är redan i full gång. Det första kommer att hållas på Foodhills redan den 3 april i år. Ytterligare två seminarier är inplanerade den 10 juni och den 1 oktober.

Projektet löper fram till den 31 mars 2021.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla