Landsbygdsministern besöker Foodhills

Foodhills stod värd för en del av landsbygdsministern Jennie Nilssons skånska resa. Under nära två timmar besökte ministern Foodhills ärtproduktion, Thermoseed och Sydgrönts rödbetskokeri och grönsakspackeri alla inrymda i Foodhills lokaler i Bjuv.

Foodhills satsning på cirkulär livsmedelsproduktion rimmar väl med Sveriges livsmedelsstrategi, kraven på ökad hållbarhet och det ökade behovet av en cirkulär ekonomi. Därför blev besöket en naturlig del i ministerns Skåne-resa där temat var en hållbar svensk livsmedelsproduktion. Andra punkter på resan var besöket på Växtproteinfabriken i Alnarp och invigningen av SLU- Grogrund – ett nationellt kompetenscentrum för svensk växtförädling som ska bidra till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige.
Landsbygdsministern var påtagligt nöjd med besöket liksom Foodhills vd Bengt Persson.
– Det vi gör på Foodhills har stor strategisk betydelse i bygget av en hållbar svensk livsmedelsproduktion. Därför är det angeläget att löpande kunna visa våra utvecklingsframsteg för landsbygdsministern, säger Bengt Persson.

Det är inte första gången Foodhillls får ministerbesök. Jennie Nilssons företrädare Sven-Erik Bucht var med när Foodhills formellt tog över anläggningen från Findus i februari 2018. Sedan dess har även handelsministern besökt anläggningen.