Foodhills ökar ärtarealen med 50 procent

Veckan efter midsommar drar Foodhills igång årets ärtskörd. Foodhills odlar i år ärtor på 2 300 hektar, drygt 50 procent mer än i fjol. Arealen ligger i Skåne och Halland.
-Hittills ser ärtorna mycket lovande ut, säger Bengt Persson, ordförande på Foodhills.

Att skörda gröna ärtor ställer stora krav på logistikkedjan. Skörden måste ske när sockerhalten är exakt rätt och tidpunkten mellan skörd och infrysning bör helst inte överstiga tre timmar. För att lyckas krävs noggrann detaljplanering och motiverade anställda.

Under två dagar i slutet av förra veckan introducerade ett drygt 50-tal säsongsanställda om vilka regler som gäller för att få fram de kvalitetsärtor som kännetecknar Foodhills.

Till årets säsong har Foodhills också ökat kapaciteten med ytterligare en ärttröska och arbetet med skörd och infrysning sker i treskift, sex dagar i veckan.

Ärtsäsongen pågår från midsommar till slutet av augusti.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla