Foodhills anställer ny kvalitetschef

Som ett led i Foodhills fortsatta expansion tillträdde Uno Viberg som ny kvalitetschef i början av maj. Rollen är en helt ny roll och rekryteringen stärker Foodhills arbete med kvalitet ytterligare. Tillsättningen säkerställer både kvaliteten av Foodhills nuvarande produktutbud och positionerar även verksamheten i vårt arbete med att fortsätta utveckla en cirkulär hållbar livsmedelsproduktion.

Vi träffar Uno för en kort intervju under en av introduktionsdagarna för årets säsongspersonal. Skördesäsongen är bara någon dryg vecka bort och på anläggningen i Bjuv är förberedelserna i full gång.

Unos arbete som kvalitetschef innefattar hela Foodhills värdekedja och Uno medverkar därför också vid introduktionsdagarna. När vi ber honom beskriva sin nya roll så säger han att det kommer handla om att säkerställa en hög kvalitet hela vägen från utsäde till konsument. ”Vi vill kunna göra vår produkt lite bättre varje år och skapa större förädlingsvärden samtidigt som organisationen växer.”

En viktig del av kvalitetsarbetet handlar om att producera flera ärtor som är mjuka, små och söta. Mätvärden som T-tal och AIS-värden är viktiga nyckeltal att följa under skördesäsongen.

Möjligheten att vara med och utveckla Foodhills produkter är också något som Uno lyfter fram när vi frågar honom vad som tilltalade honom med den nya rollen. ”Vi har en stark tradition av gröna ärtor i Skåne och det går samtidigt också en tydlig trend mot mer vegetabiliskt livsmedel. Ärtor har absolut en framtid och att få vara med och bidra till att den svenska ärtan återupptäcks var en av sakerna som tilltalade mig med tjänsten.”

Uno är i grunden civilingenjör och teknisk doktor i Livsmedelsteknik. I sin senaste roll arbetade han med näringsdrycker för både medicinskt bruk och till högpresterande idrottare. Han har även arbetat med utveckling av andra dryckesprodukter.

Ett cirkulärt jordbruk måste gå med vinst och att exempelvis hitta nya produkter och möjligheter kring Foodhills sidoströmmar är något som Uno också nämner innan vi skiljs åt.