Ekonomichef till Foodhills och GroPro

Foodhills AB och GroPro är ett spännande uppdrag för dig som vill vara med och utveckla svensk livsmedelsproduktion. Vi är nu inne i ett spännande skede där allt hårt arbete ska generera tillväxt i dubbel bemärkelse. Tjänsten kräver högskoleutbildning motsvarande civilekonom eller en kunskapsnivå som motsvarar denna nivå.

Ansvar

 • Ekonomichefen ansvarar för att företaget följer de regler och lagar som åligger Foodhills AB inom ekonomi och personalfrågor.
 • Tjänsten innebär även ansvar för att den redovisning som skall ske till myndigheter och organisationer inom ansvarsområdet sker i tid och på ett korrekt sätt.
 • Tjänsten innebär även ett ansvar för att utveckla och förenkla de administrativa rutinerna inom funktionen.

Befogenheter

 • Att självständigt planera genomföra arbetet utifrån de tidsramar som arbetsuppgifterna anger.
 • Att tillsammans med inom Foodhills AB anställd projektsamordnare inom administration, IT och Logistik utarbeta och föreslå förändringar i arbetssätt och administrativa rutiner som leder till att vi förenklar och anpassar vårt systemstöd till den verksamhet vi bedriver.
 • Att föreslå förändringar i arbetssätt inom hela organisationen som leder till att vi utvecklar alla delar av den verksamhet vi bedriver.

Arbetsuppgifter

 • Hantera och genomföra alla de arbetsuppgifter som åligger funktionen inom bokföring och redovisning.
 • Göra likviditetsanalyser och likviditetsprognoser och föreslå åtgärder kopplade till dessa.
 • Skapa underlag för budgetarbete samt sammanställa budget för kommande år.
 • Göra månadsuppföljningar och månadsbokslut.
 • Göra underlag och bistå i arbetet med årsbokslut.
 • Bistå organisationen i personalfrågor som berör rekryteringar, organisationsförändringar och organisations anpassning.
 • Bistå och stödja organisationen så att de delar som ligger inom svensk arbetsrätt fullgörs från www.foodhills.se
 • Utbetalningar av löner är outsourcat till Competensum i Ängelholm.

Ekonomichefen är inom Foodhills AB och GroPro AB en nyckelbefattning med ansvar för ekonomi och personalfrågor inom organisationen. Tjänsten har övergripande ansvar för att företagets bokföring, redovisning, samt skall kunna fungera som ett bollplank inom för- och efterkalkylering, kostnadsuppföljning och prognostisering samt övriga uppgifter hänförliga till traditionell benämnda controlling. Inom tjänsten förväntas även ett ansvarstagande för att de uppgifter som krävs inför månads, kvartals och årsbokslut levereras och sammanställs på ett korrekt sätt. Tjänsten kräver god förmåga att samarbeta med andra funktioner inom företaget.

Ansök med brev och CV till kv.beckman@foodhills.se.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla