Dynamisk workshop om bioekonomi på Foodhills

Vad krävs för att Foodhills vision ska förverkligas och hur kan Foodhills bidra till en hållbar bioekonomi nationellt och internationellt? Det var temat för en workshop på Foodhills som leddes av Stockholm Environment Institute, SEI.
– Det blev en mycket fruktbar diskussion. Härligt att möta ett så stort engagemang från deltagarna, säger Olle Olsson från SEI.

Tisdagens workshop på Foodhills hade samlat ett 20-tal representanter från olika sektorer av samhället såsom Orkla, ABB, Lantmännen, RISE, SEI, Chalmers, SLU, LRF, Länsstyrelsen och Region Skåne.

Workshopen utgör en del i en världsomspännande mötesserie på temat hållbar bioekonomi och leds av Stockholm Environment Institute, det statliga forskningsbolaget RISE och Chalmers. Övriga möten har under året genomförts i Tallinn, Bangkok, Bogota. Under nästa år hålls det sista mötet i Nairobi.

Foodhills arbetande styrelseordförande Bengt Person var också nöjd med dagen:

–Foodhills kan och vill spela en central roll i arbetet med att utveckla en hållbar bioekonomi. Men för att det ska lyckas fullt ut krävs samarbete mellan många aktörer från forskningsvärlden, näringsliv och samhälle. Dagens workshop var en del i det arbetet, säger han.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla