Åtgärder för förbättrad kommunikation och tillgänglighet

En av Foodhills viktigaste prioriteringar är att skapa ett hållbart samarbete med odlare. Vi utvärderar därför samarbetet för att kunna utröna det som fungerar väl samt upptäcka områden som kan förbättras.

Efter 2022 års skörd fick Foodhills överlag ett bra betyg av odlarna. I de intervjuer och enkäter som genomfördes blev det övergripande betyget på Foodhills arbete 4 av 5 möjliga och kommunikationen mellan Foodhills och odlare fick ett snittbetyg om 3,92 av 5. Några områden har samtidigt också pekats ut som möjliga förbättringsområden och Foodhills genomför nu därför ett arbete för att åtgärda dessa.

En av de saker som odlare haft synpunkter på har varit kopplat till kommunikationen med Foodhills i anslutning till sådd och skörd. Eftersom att viss personal är särskilt upptagen under de här säsongerna har det varit svårt för vissa odlare att få tag på sin kontaktperson för att få svar på frågor som de har haft. Vi anställer därför inför skördesäsongen 2023 ytterligare en odlingskonsulent; Henrik Lundblad. Henrik är lantmästare med en gedigen bakgrund inom lantbruksnäringen.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla