Ärtodlingen ökar med närmare 900%

Sedan Foodhills AB grundades i Bjuv år 2017 har antalet odlare av gröna ärtor ökat kraftigt i Skåne och Halland. Hundratals lantbrukare använder nu ärtor som en självklar del av sin växtföljd. Bara under 2022 dubblades antalet odlare i Foodhills nätverk av samarbetspartners och mellan år 2017 till 2022 ökade odlingen i Skåne från 350 till 3 490 hektar*.

En attraktiv gröda och hållbart livsmedel

Anledningen till detta är flerfaldig. Som gröda är gröna ärtor en utmärkt avbrotts-gröda med ett högt förfruktsvärde. Ärtorna är inte bara en attraktiv gröda i sig utan bidrar även till friskare jordar, mindre gödsel-behov och bättre efterföljande skördar. Dessa miljöfördelar är något som nu även fler och fler konsumenter får upp ögonen för. Den gröna ärtan utpekas löpande som en framtidsmat och får bland annat högsta rekommendation i Världsnaturfondens lista över hållbara livsmedel**.

Stark lokal förankring

Framtid och hållbarhet är även något som präglar en annan viktig del av Foodhills verksamhet. Till skillnad från en majoritet av Sveriges större livsmedelsproducenter ägs inte Foodhills av utländska ägare utan av skånska Backahill AB. Foodhills är en genuin satsning på svensk livsmedelsproduktion och många odlare uppskattar att få vara en del av en verksamhet med stark lokal förankring.

Ett arv för framtiden

Ärtodlingen i södra Sverige är förstås inte en ny förekomst. Skånska och halländska lantbrukare har odlat ärtor sedan många decennier tillbaka och Foodhills uppdrag handlar i mångt och mycket om att föra det kunnande som redan finns in i framtiden. Att bistå med utsäde och skörd, föra råd och expertis vidare samt tillhandahålla bästa möjliga ersättning är några av de insatser som Foodhills gör som ett led i detta.

Mot ökad lönsamhet

Trots goda framsteg över de senaste åren tas nu ytterligare steg för att öka tillväxten ännu mer. För att hitta mer tid för planering och därmed öka förutsättningarna för ännu bättre lönsamhet erbjuds nu odlare att anmäla sig till 2024 års skörd redan nu. En särskild belöning finns dessutom tillgänglig för de som registrerar sig innan sommarens slut: Bli VIP-odlare – Foodhills

* Foodhills AB, ** https://www.wwf.se/vegoguiden/artor-grona-frysta/

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla