Quality

Kvalitetsarbetet på Foodhills AB är högprioriterat och handlar både om livsmedelssäkerhet, miljö och hållbarhet. Det är grunden i allt vi gör när vi utvecklar vår anläggning med visionen om en cirkulär livsmedelsproduktion.

Our range

Våra kvalitetsansvariga säkerställer att vi följer standard, system, lagar och regler genom kontroller och dokumentation. Från jordprover före skörd till ärtprover i våra laboratorium och testanläggningar.

Vill du prata med någon om våra certifikat och ”safety standards” kontakta oss här.