Cultivate for us

Foodhills AB har ett gott samarbete med många lantbrukare och bönder i Skåne och Halland. Inför varje säsong söker vi nya samarbetet med befintliga odlare men vill även knyta till oss nya kontakter som är intresserade av samarbete.

När du anmäler ditt intresse till oss, får du fylla i alla dina uppgifter och ladda upp dina certifikat på en egen sidan här på foodhills.se. Du kommer att bli kontaktad av en av våra odlingskonsulenter inför odling 2023.

Portal

Därför ska du odla för Foodhills AB

 • Du är en del i utvecklingen och tillväxten av svensk livsmedelsproduktion.
 • Bra förfruktsvärde på ärtor.
 • Låg investering. Foodhills AB står för utsäde och skörd.
 • Låga arbetsinsatser.
 • Ärtor har konkurrenskraftiga marginaler i jämförelse med många andra grödor.
 • Lägre risk. Vid dåliga skördeår utgår en garantiersättning.

Vem kan odla gröna ärtor för Foodhills?

 • Bönder/Lantbrukare med geografisk placering i Skåne och Halland (i dagsläget).
 • Areal minst ca 10 hektar.
 • Godkända jordprover.

Så går processen till

Sådd från tidig vår till midsommar enligt så-schema. Beroende på geografi och väder mm. I processen ingår ogräsrådgivare, insektsrådgivare, gödselrådgivare mm. Vid skördetid anländer fältprovtagare som tar prover för att tidsätta exakt skördedag. Foodhills skördetröskor anländer vid skördedagen. Därefter sker avräkning på skörden som betalas ut under hösten.

Steg 1

Intresserade odlare kontaktas före odlingssäsongen för samarbete

Steg 2

Efter samtal bestäms om förutsättningarna är godkända

Steg 3

Jordprov med analys inom ca 6 veckor

Steg 4

Om jordprov är godkända skrivs samarbetskontrakt

Odlarportal

Foodhills AB tar vara på att det fina som finns i den skånska och halländska myllan. Återanvänder all den erfarenhet och kunskap och för den vidare till nya generationer. Häromkring i Skåne och Halland har det odlats gröna ärtor sedan 40-talet och många människor har ett stort hjärta för just den gröna svenska ärtan! Känner du också dig extra stolt över att få odla gröna ärtor? Tveka inte att kontakta oss.

Foodhills växer med dig som odlare. Varje säsong börjar med att våra odlingskonsulenter besiktigar ditt fält och tar jordprover för att säkerställa att dina marker är lämpliga för odling av gröna ärtor. Jordproverna prov-odlas och svamp-testas sedan i växthus. Detta sker under hösten inför kommande år. Vi rekommenderar plöjning på hösten för bästa skörderesultat, även om vårplöjning fungerar utmärkt på lättare jordar. Tala med din odlingskonsulent vad som gäller för din jord och hur du förbereder sådden när besiktningen är godkänd.

Alla odlare måste vara tredjepartscertifierade för att odla ärtor för Foodhills AB. Det handlar om livsmedelssäkerhet, spårbarhet och dokumentation av utförda åtgärder i fält. De odlare som inte har egen IP certifiering skall fylla i och uppfylla kraven i vår checklista. Vi arbetar för att alla lagar och regler ska följas samt för att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt.

Foodhills eftersträvar efter samma höga och jämna kvalitet och därför krävs noggrann planering. Därför bestämmer Foodhills Odlingskonsulenter när du ska så ditt fält och när det är dags att skörda. Normalt sträcker sig perioden för sådd från slutet av mars till början av juni. Varje dag får Foodhills underlag från klimatstationer i Skåne och Halland där uppgifterna ligger till grund för val av tidpunkt för att få fram bästa kvalitet. Odlaren sår sina fält själv men får fröerna levererade av Foodhills.

 • Bra utförd plöjning och harvning resulterar som resulterar i en jämn och bra harvbotten.
 • Bra såmaskiner som lägger fröet i tillräcklig sådjup.
 • Rena fält som inte slammat igen.
 • Lagom fuktig såbädd.

För att lyckas med skörden behöver vi arbeta tillsammans med sorter, växtperioder och flexibilitet när det gäller tider för sådd som kan ändras pga exempelvis väderprognoser då plantornas tillväxt är helt beroende på temperaturen.

Vår målsättning är att använda så lite bekämpningsmedel som möjilgt och ändå få en bra effekt mot ogräs och insekter. Detta når vi genom att behovsanpassa rådgivningen för att värna om både fält och miljön kring fälten. Din odlingskonsulent gör råd och information om vad som är bästa för just ditt fält.

På lättare jordar och under torra förhållanden kan bevattning vara en lönsam åtgärd. Viktigast med bevattning är vid blomning och när baljorna sväller.

Skörden sker i Foodhills regi och börjar normalt i slutet av juni och pågår ibland ända in i september beroende på klimatet. Foodhills skördemaskiner är stora och kräver ordentliga nedfarter till fälten. Nedhängande grenar måste sågas bort. Vi behöver 4,5 meters fritt utrymme både på höjden och bredden. Markvägarna måste vara i bra skick så att både tröskor och bilar lätt kan nå fälten.

Tröskningen sker med skördemaskiner som repar av toppen av plantan för att sedan tröska ur baljorna. Efter urtröskningen transporteras ärtorna upp i en tank som töms kontinuerligt av en fältvagn som lastar över i en väntande lastbil som kör direkt till produktionsenheten i Bjuv.

För lantbrukare och odlare med mycket stråsädesodling har Foodhills ärtor sin givna plats. Ärternas förfruktsvärde en ensidig stråsädesodling ger ca 50 kg N på hsöten. I vissa grödor kan man räkan med 10-15% större skörd. Den mest effektiva kvävehushållande kombinationen är ärter efterföljt av oljeväxter.

Foodhills använder 6–8 ärtsorter med olika egenskaper som tidighet, avkastningsnivå och resistens. Vi bestämmer vilka sorter som ska odlas och när fälten ska skördas. För att din ekonomi inte ska påverkas av detta finns det för varje sort en medelskörd och en tillväxtkurva som vi beräknar priserna efter. Vår försöksavdelning utför skördetid- och avkastningsförsök och tillsammans med Odlarföreningen beslutar vi inför varje odlingssäsong vilka förutsättningar som gäller. Pris sätts per kg. Foodhills står för kostnaderna när det gäller utsäde, skörd och transport. Om odlingen slår fel på grund av väder så finns en minimilikvid som faller ut så att en garantisumma per hektar betalas ut.

En viktig faktor i skördesammahang är T-tal. Det står för tenderometertal och är ett mått på ärtornas mongadsgrad. Ju högre T-tal, desto mer mogna är ärter och större hektarskörd.

We seek your consent to use cookies
You choose which cookies you want to accept. Make a quick selection using one of the buttons below or select Cookie settings for more detailed information.
You can change or withdraw your consent at any time. In our privacy policy page you will also find information on how to remove cookies from your browser. Privacy policy
Cookie settings
Accept all
Accept necessary
Reject all