Peas for future

Foodhills AB är ett företag under ständig utveckling och har i dag sitt fokus på odling och försäljning av frysta gröna ärtor. Med anledning av den starka tradition och kunskapsflöde som finns hos odlare i Skåne och Halland har Foodhills AB på kort tid lyckats skapa en grön plattform som 2021 förväntas skörda 10 000 ton gröna ärtor. Med det växande engagemang som finns för balj-växter som framtidsmat finns en enorm tillväxtpotential.

Odla för oss

Vår vision

Foodhills vision är att utveckla en livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar, lönsam och resurseffektiv. Foodhills AB vill också inspirera andra aktörer i detta arbete. Foodhills AB finns i Bjuv och driver tillsammans med Foodhills Fastigheter en livsmedelscentrum för etableringar och företag med intresse för tillväxt och innovation.

Framtiden

Foodhills vision bygger på insikten om att produktion av framtidens mat måste vara hållbar och bygga på kretsloppsprincipen. Foodhills AB vill vara katalysator som tillsammans med odlare, myndigheter, offentliga aktörer och universitet stimulerar innovation, kunskapsutveckling och sysselsättning i syfte att utveckla en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion.

Ägare

Backahill AB
Lantmännen AB
Health Runner

Styrelsen

Ordinarie ledamot

Lennart Mauritzson

Ordinarie ledamot

Per Arfvidsson

Ordförande

Anders Nelson

Story

Initiativtagarna bakom affärsidén Foodhills AB är Bengt Göran Persson och Erik Paulson som med sin framtidsvision om cirkulär livsmedels-produktion som bidrar till hållbar global utveckling vill bana väg för grönare framtid.

2017 lades Findus fabrik ned i Bjuv då 650 anställda berördes och många odlare runt om i Skåne fick ställa om. Men redan 2016 tillsattes en regional samordnare för att minimera skadeverkningarna av Findus nedläggning i Bjuv.

I slutet av 2016 bildades Foodhills AB med Bengt Persson som vd och ordförande och under våren 2017 påbörjades arbetet med att utveckla anläggningen. Från den 1 februari 2018 får Foodhills AB access till lokalerna.

2019 tillsätts Karl Vilhelm Beckman som vd och fokus inriktade mot att förverkliga alla idéer i kommersiellt syfte. Efterfrågan på vegetabiliska proteiner ökar kontinuerligt och under 2020 producerade Foodhills 8500 ton ärtor. Målet är 20 000 ton år 2024.

Under 2021 påbörjas en helt ny produktionsanläggning i Bjuv.