Kvalitet

Kvalitetsarbetet på Foodhills AB är högprioriterat och handlar både om livsmedelssäkerhet, miljö och hållbarhet. Det är grunden i allt vi gör när vi utvecklar vår anläggning med visionen om en cirkulär livsmedelsproduktion.

Sortiment

Våra kvalitetsansvariga säkerställer att vi följer standard, system, lagar och regler genom kontroller och dokumentation. Från jordprover före skörd till ärtprover i våra laboratorium och testanläggningar.

Vill du prata med någon om våra certifikat och ”safety standards” kontakta oss här.

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla